TSJL - Datarajapinta

data.foli.fi on API-rajapinta Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludataan.

Rajapinnan kautta on saatavilla sekä staattista, että reaaliaikaista tietoa Turun seudun joukkoliikenteen bussien liikennöinnistä.

Rajapinta on lähtökohtaisesti julkinen ja käytettävissä vapaasti ilman rekisteröitymistä. Käytön suhteen kuitenkin edellytetään, että käyttö on asiallista, tarkoituksenmukaista ja rajapintaa käyttävät sovellukset pyrkivät käyttämään tarjottuja resursseja taloudellisesti välttäen taustajärjestelmän tarpeetonta kuormittamista.

Rajapinnan kautta on käytettävissä viisi tietolähdettä :

Ennen laajempaa käyttöä on suositeltavaa tutustua linjauksiin rajapinnan käytön suhteen.


Rajapinnan kautta saatava tietoaineisto on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi) -käyttöluvalla. Käyttölupa velvoittaa kertomaan lähdetiedot. Esimerkiksi näin:

Lähde: Turun seudun joukkoliikenteen liikennöinti- ja aikatauludata. Aineiston ylläpitäjä on Turun kaupungin joukkoliikennetoimisto. Aineisto on ladattu palvelusta http://data.foli.fi/ lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).