TSJL - GTFS

GTFS, eli General Transit Feed Specification on yleisesti käytetty tiedonvälitysformaatti julkisen liikenteen aikataulujen ja oheisinformaation välittämiseksi. data.foli.fi:n kautta on saatavissa sekä datapaketti kokonaisuutenaan että rajapinnan kautta kyselyt datasisältöön. Tarkka määrittely GTFS-tietosisällöstä on Googlen GTFS -teemasivustolla.

GTFS.ZIP - datapaketti

Viimeisin datapaketti on aina ladattavissa osoitteessa :

http://data.foli.fi/gtfs/gtfs.zip

GTFS - kyselyrajapinta

Kyselyrajapinnan kautta voidaan osoittaa suoraan edellämainitun gtfs.zip -paketin datasisältöä. Kyselyrajapintan REST-rajapinnan kautta on saatavilla datapaketin tietosisältö JSON-muotoon muunnettuna. JSON-vastaukset ovat pääsääntöisesti käsittelemätöntä GTFS-paketin sisältöä rajauksella, että osassa attribuutteja tietotyypit (boolean/float/numeric) on muunnettu natiiviksi tietotyypiksi paketin "string" -attribuuttien sijaan.

Tarkka dokumentaatio tietosisällöstä löytyy Googlen GTFS-dokumentaatiosta. Alla on koottu kyseltävissä olevat zip-paketin taulut, esimerkkisanomin ja lyhyin käyttöesimerkein.

REST-linkkien pohjapolku on http://data.foli.fi/gtfs. Suositeltavaa on ennen ensimmäistä koodiriviä tutustua REST-linkkien ja tiedon osoittamisen tekniseen kuvaukseen.