Tekniset linjaukset

Rajapinta on REST-tyyppinen rajapinta, joka tarjoaa url-kohtaisesti kaikille pyytäjille saman todennäköisesti cachetun JSON-muotoisen tietosisällön.

Clientin on tuettava gzip pakkausta HTTP-siirtokerroksella.

Clientin tulisi käyttää yksilöivää User-Agent -headeria, mikäli mahdollista.

Rajapinnassa on rajoitus yksittäisen clientien tekemiin kyselyihin per minuutti.

Kyselyrajapinta on tarkoitettu käytettäväksi HTTP-GET -kyselyin

Rajapinta on käytettävissä sekä SSL, että Ei-SSL yhteydellä.